หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักเรียนและอาจารย์ร่วมทำบุญทอดกฐิน
นักเรียนและอาจารย์ร่วมทำบุญทอดกฐิน

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-10-07 15:29:19

          วันที่ 11 กันยายน 2562 กิจกรรมหน้าเสาธง นักเรียนโรงเรียนสาธิต และคณาจารย์ ร่วมกันทำบุญทอดกฐิน เพื่อนำไปถวาย ณ วัดโนนไร่ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์