หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาแพทย์ศาสตร์วิชาการ ณ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(ศูนย์รังสิต)
นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาแพทย์ศาสตร์วิชาการ ณ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(ศูนย์รังสิต)

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-10-07 15:29:19

            วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานตอบปัญหาแพทย์ศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 15 ณ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) โดยอาจารย์ภาวิณี รัตนคอน เป็นผู้ควบคุมทีม