หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รุ่นพี่แนะแนวการเรียนกายภาพบำบัด และการเตรียมตัวสอบ
รุ่นพี่แนะแนวการเรียนกายภาพบำบัด และการเตรียมตัวสอบ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-10-07 15:28:20

          วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ทางฝ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนวิชาแนะแนว ได้เชิญศิษย์เก่าว่าที่บัญฑิต รุ่น 75 พี่ไอซ์ นายปิยวัช ปัตตะนุ จากคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าแนะแนวนักเรียนม.ปลายแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เกี่ยวกับการเรียนกายภาพบำบัดแบบเจาะลึก รวมถึงให้ความรู้น้องๆเกี่ยวกับสาขาทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตลอดจนแนวทางการเตรียมตัวสอบและการค้นหาตัวเอง

 อาจารย์พชร วังมี รายงาน    

Download