หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > แห่เทียนและถวายเทียนจำนำพรรษา
แห่เทียนและถวายเทียนจำนำพรรษา

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-10-07 15:28:11

            วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดพิธีแห่เทียนและถวายเทียนจำนำพรรษา ณ บริเวณลานเอนกประสงค์โรงเรียนสาธิตฯฝ่ายประถม โดยเริ่มจากการแห่เทียน รอบบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งบุคลากร นักศึกษา ผู้ปกครองที่อยู่ในมหาวิทยาลัยได้ร่วมทำบุญกับทางโรงเรียน จากนั้นมีการแสดงฉลองต้นเทียน จากนักเรียนระดับชั้นประถมและมัธยม เข้าสู่พิธีถวายเทียนจำนำพรรษา โดย รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการ มาเป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร อาจารย์ นักเรียนและผู้ปกครอง ร่วมกันถวายเทียนจำนำพรรษาแด่พระภิกษุสงฆ์