หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-10-07 15:28:11

           วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และงานพยาบาล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ โรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย ฉีดวัคซีน ป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 และบุคลากรของโรงเรียนสาธิตฯ รวมทั้งผู้ปกครองที่สนใจ เพื่อเป็นการป้องกันไข้หวัดใหญ่ โดย รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการ ได้เห็นความสำคัญและสนับสนุนให้นักเรียนและบุคลากร มีภูมิคุ้มกันเพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อการเรียนการสอนหาก