หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมบุคลากรประจำเดือนกรกฎาคม
ประชุมบุคลากรประจำเดือนกรกฎาคม

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-10-07 15:28:11

            วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการ เป็นประธานในการประชุมบุคลากร ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 และกล่าวถึงการร่วมกันพัฒนาโรงเรียน จากนั้นรองผู้อำนวยการฝ่ายต่างๆได้ชี้แจงการดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆในเดือนกรกฎาคม