หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > มอบโล่และเกียรติบัตรแก่นักเรียนเรียนดี ประพฤติดี และคนดีศรีสุนันทา
มอบโล่และเกียรติบัตรแก่นักเรียนเรียนดี ประพฤติดี และคนดีศรีสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-10-07 15:28:03

            วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ในพิธีไหว้ครู มีพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลเรียนดี ประพฤติดี คนดีศรีสุนันทา กรรมการนักเรียนปี ๒๕๖๑ และมอบเข็มกรรมการนักเรียนปี ๒๕๖๒ โดย รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการ เป็นผู้มอบเกียรติบัตร และนอกจากนั้น นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตสวนสุนันทา เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษาของคุณหญิงกรองแก้ว และ นักเรียนที่สอบ O-NET ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน