หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ บรรยายพิเศษ “บทบาทของสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ต่อการพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศ”
นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ บรรยายพิเศษ “บทบาทของสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ต่อการพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศ”

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-05-15 16:57:18

           วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2562 พลตำรวจเอก ปรุง บุญผดุง นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา บรรยายพิเศษ เรื่อง "บทบาทของสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ต่อการพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศ" ซึ่งครูเป็นผู้ประคับประคองให้นักเรียนประสบความสำเร็จในการเรียนและการดำเนินชีวิตในสังคม โดยมีสมาคมผู้ปกครองและครูฯ สนับสนุนอยู่เบื้องหลังความสำเร็จต่างๆ

           โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพอาจารย์ด้านวิชาการเพื่อพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมภูริมาศ บีช โฮเต็ล แอนด์ สปา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง