หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > อธิการบดีเปิดโครงการและบรรยายพิเศษเรื่อง “การพัฒนาองค์กรสู่ความสำเร็จ”
อธิการบดีเปิดโครงการและบรรยายพิเศษเรื่อง “การพัฒนาองค์กรสู่ความสำเร็จ”

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-05-15 16:04:48

            โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพอาจารย์ด้านวิชาการเพื่อพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมภูริมาศ บีช โอเต็ล แอนด์ สปา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

            วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการ และบรรยายพิเศษ เรื่อง "การพัฒนาองค์กรสู่ความสำเร็จ