หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > อาจารย์โรงเรียนสาธิตฯ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ในหัวข้อ “Decision Making by Existential”
อาจารย์โรงเรียนสาธิตฯ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ในหัวข้อ “Decision Making by Existential”

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-04-29 14:46:58

        อาจารย์พชร  วังมี  อาจารย์แนะแนว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ในงาน “มหกรรมครูปล่อยของแนะแนว”  ในวันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2562   ซึ่งจะพูดในหัวข้อ Decision Making by Existential ฝึกทักษะการตัดสินใจ ด้วยแนวคิดแบบ Existential ณ Glowfish Asoke ชั้น 6 อาคารอโศกทาวเวอร์ส