หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯสวนสุนันทา สอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ได้ 100 คะแนนเต็ม
นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯสวนสุนันทา สอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ได้ 100 คะแนนเต็ม

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-10-07 15:27:47

       โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่สอบ O-NET  วิชาคณิตศาสตร์ ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน   และนักเรียนจำนวนมากที่ได้คะแนนสูงกว่าเกณฑ์จำนวนมาก  ซึ่งได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน  โดยได้รับการสนับสนุนการเรียนการสอน จาก รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการ  และคณาจารย์ของโรงเรียนที่ช่วยกันติวเข้มนักเรียนให้นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจเพื่อนำไปสอบ O-NET เป็นประจำทุกๆปี