หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-10-07 15:27:33

            วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการ  พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิตฯ ต้อนรับคณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช  เกิดวิชัย  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในที่ประชุม  โดยผู้อำนวยการเป็นผู้กล่าวรายงานการประชุมในวาระต่างๆ  และได้มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ให้แก่คณะกรรมการอำนวยการทุกท่าน