หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รร.สาธิตจัดกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2561ณ ค่ายลูกเสือภูริทัศ จังหวัดสระบุรี
รร.สาธิตจัดกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2561ณ ค่ายลูกเสือภูริทัศ จังหวัดสระบุรี

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-10-07 15:27:33

         โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2561  โดยมีกำหนดการเข้าค่ายระหว่างวันที่ 6 – 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ค่ายลูกเสือภูริทัศ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  โดยก่อนออกเดินทาง รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการ ได้ให้ข้อคิดในการเข้าค่ายและอวยพรให้อาจารย์และนักเรียนเดินทางปลอดภัย  

         ณ ค่ายลูกเสือ ได้มีพิธิเปิดค่าย โดย อาจารย์ระยอง ก้านดอกไม้ เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายพักแรม  ซึ่งในการเข้าค่ายมีกิจกรรมมายเพื่อฝึกฝนให้นักเรียนมีความอดทน ระเบียบวินัย กล้าแสดงออก มีความรักสามัคคีกันในหมู่คณะ  ได้ฝึกทักษะการดำรงชีวิต การเดินทางไกล รวมทั้งกิจกรรมรอบกองไฟ  โดยมีคณะผู้กำกับลูกเสือของโรงเรียนสาธิตฯ และคณะกรรมการนักเรียนปี 2561  ควบคุมการทำกิจกรรมให้กับนักเรียนตลอดสามวันสองคืน นอกจากนี้คณะกรรมการนักเรียนยังได้จัดกิจกรรมอำลาน้อง ม.3 ในค่ายนี้อีกด้วย