หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รร.สาธิต จัดประชุมบุคลากร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
รร.สาธิต จัดประชุมบุคลากร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-10-07 15:27:33

        วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม -  1 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการ  จัดการประชุมบุคลากรของโรงเรียนสาธิตฯ โดยมี ผู้อำนวยการ เป็นประธานในที่ประชุม  ณ ห้องประชุมพณิชยกุล อาคาร 14