หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ เข้าสัมภาษณ์และพูดคุยกับรองเลขาธิการสภาการศึกษา
นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ เข้าสัมภาษณ์และพูดคุยกับรองเลขาธิการสภาการศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-10-07 15:27:33

             วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562 นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา    ด.ช.ภูติณัฐ สว่างวิบูลย์พงศ์ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ ด.ญ.ธัญญรัญญ์ ธนวัตเธียรสิน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้สัมภาษณ์พูดคุยในหัวข้อเกี่ยวกับการศึกษาของเด็กไทย กับ ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ณ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ขอบขอบพระคุณทางทีมงาน Echo ที่ให้โอกาสดีๆแก่น้องๆนักเรียนครับ และการประสานงานจาก อาจารย์รุ่งทิวา พงษ์จำปา สามารถติดตามได้ในเพจของ Echo ต่อไปครับ


อาจารย์พชร  วังมี
รายงาน