หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ในวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์
นำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ในวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-10-07 15:27:33

วันที่ 28 มกราคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้ให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 นำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ ในวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ สอนโดย อาจารย์มัลลิกา เพื่อฝึกให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ปัญหา และแก้ปัญหาเป็น โดยใช้ความรู้จากทักษะวิชาต่างๆมาบูรณาการ เป็นโครงงานและนำเสนอ โดยมีอาจารย์และดารารับเชิญมาร่วมให้คะแนน และชี้แนะโครงงานของนักเรียน