หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กิจกรรมวันปิดคอร์สเรียนเสริมพิเศษวันเสาร์ ปีการศึกษา 2561
กิจกรรมวันปิดคอร์สเรียนเสริมพิเศษวันเสาร์ ปีการศึกษา 2561

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-10-07 15:27:33

       เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา โครงการภาคภาษาอังกฤษ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจัดการเรียนพิเศษวันเสาร์ (Saturday English Class) เป็นวันสุดท้าย ของปีการศึกษา 2561 ซึ่งในวันนี้ นักเรียนต้องทำการทดสอบ Post test และสอบสัมภาษณ์กับอาจารย์ชาวต่างประเทศเป็นรายบุคคลและนักเรียนจะได้รับใบแสดงผลการทดสอบกลับไปด้วย หลังการทดสอบอาจารย์ผู้สอนทำการสรุปเนื้อหาที่เรียนตลอดภาคเรียนและให้นักเรียนทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกันในห้องเรียน อีกทั้งได้รับความร่วมมือจาก อ.สุจินดา นุ่มเจริญ หัวหน้าโครงการอาหารกลางวัน ในการจัดอาหารเพื่อเป็นการเลี้ยงปิดคอร์สการเรียนเสริมพิเศษวันเสาร์ของปีการศึกษานี้อีกด้วย