หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > มอบรางวัลผู้ชนะการแข่งขันประกวดวงดนตรีสากล ปีการศึกษา 2561
มอบรางวัลผู้ชนะการแข่งขันประกวดวงดนตรีสากล ปีการศึกษา 2561

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-10-07 15:27:33

        วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีกิจกรรมมอบรางวัลการประกวดวงดนตรีสากลประจำปีการศึกษา 2561 ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งแข่งขันไปเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 ในงานเลี้ยงปีใหม่ที่ผ่านมา โดยผลการแข่งขันมีดังต่อไปนี้

มัธยมศึกษาตอนต้น
       รางวัลชนะเลิศ : ทีม CANK
       รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : ทีม Forgetname
       รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : ทีม สำโตรงโรงฮำตวย

มัธยมศึกษาตอนปลาย
       รางวัลชนะเลิศ : ทีม SPEED Teacher
       รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : ทีม เสงี่ยม
       รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : ทีม UP TO ME

โดย อาจารย์ชูฉกาจ ชูเลิศ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารเป็นตัวแทนผู้อำนวยการมอบรางวัลให้กับทีมผู้ชนะการประกวดในครั้งนี้