หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ตัวแทนนักเรียนให้สัมภาษณ์กับทางเพจ Echo เกี่ยวกับการศึกษา
ตัวแทนนักเรียนให้สัมภาษณ์กับทางเพจ Echo เกี่ยวกับการศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-10-07 15:27:33

ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการศึกษาของประเทศไทยกับเพจ Echo ซึ่งเป็นสื่อโซเชียลมีเดียทาง facebook ที่มีการนำเสนอด้านต่างๆ ของการศึกษา และถ่ายทอดความคิดเห็นของนักเรียน ซึ่งการสัมภาษณ์ในครั้งนี้นักเรียนได้เสนอความคิดเห็นและตอบคำถามได้เป็นอย่างดี 


ขอขอบคุณการประสานงานจาก อ.รุ่งทิวาและเพจ Echo ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็น


ข่าวและภาพโดย อ.พชร  วังมี