หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะศึกษาดูงานจากมณฑลฝูเจี้ยน เมืองเซี่ยเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน ดูงานการเรียนการสอนและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
คณะศึกษาดูงานจากมณฑลฝูเจี้ยน เมืองเซี่ยเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน ดูงานการเรียนการสอนและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-10-07 15:27:33

          วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว  ผู้อำนวยการ พร้อมคณะผู้บริหารคณาจารย์และนักเรียนต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมณฑลฝูเจี้ยน เมืองเซี่ยเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งมาดูงานด้านการเรียนการสอน แผนการเรียนจีน-อังกฤษและโครงการภาคภาษาอังกฤษ ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยการศึกษาดูงานครั้งนี้ได้หารือความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเซี่ยเหมินและโรงเรียนสาธิตเพื่อจัดนำนักเรียน ไปร่วมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในอนาคตอีกด้วย