หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โรงเรียนสาธิตฯร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 จัดกิจกรรมให้ได้เล่นและเรียนรู้ ณ กรมประชาสัมพันธ์
โรงเรียนสาธิตฯร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 จัดกิจกรรมให้ได้เล่นและเรียนรู้ ณ กรมประชาสัมพันธ์

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-10-07 15:27:33

            วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ณ กรมประชาสัมพันธ์ โดยร่วมจัดบูตกิจกรรมให้แก่เด็กที่มาร่วมงาน เช่น การทำผ้ามัดย้อม จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โครงงานการควบคุมการใช้น้ำภายในบ้าน จากกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ และการออกแบบกระเบื้องด้วยโปรแกรม GSP จากกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ นอกจากนี้ยังร่วมขบวนพาเหรดเปิดงานวันเด็กในธีมงานอาเซียน ซึ่งได้รับการสนับสนุนกิจกรรมจาก รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการ และสมาคมผู้ปกครองและครูฯ