หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะผู้บริหาร โรงเรียนสาธิต มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ อธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัย
คณะผู้บริหาร โรงเรียนสาธิต มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ อธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัย

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-01-14 15:28:44

        เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการ  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่  รองศาสตราจารย์ ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย อธิการบดี   รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ณ ตึกสำนักอธิการบดี ชั้น 5 เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่นี้ โรงเรียนสาธิต ขอส่งความสุขให้ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย ให้มีแต่ความสุขตลอดในปี 2562 ทุกท่าน HAPPY NEW YEAR 2019