หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สอบสัมภาษณ์ โควต้า ม.1 และ ม.4
สอบสัมภาษณ์ โควต้า ม.1 และ ม.4

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-01-15 16:06:16

        วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดสอบสัมภาษณ์นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อรับเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทโควตาจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ ห้องเรียนชั้น 5 อาคาร 16

         และในวันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดให้มีการสอบสัมภาษณ์นักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับ ม.4 ประเภทโควต้าจากโรงเรียนสาธิตฯ ฝ่ายมัธยม