หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รร.สาธิตฯ ประชุมบุคลากรประจำเดือนธันวาคม
รร.สาธิตฯ ประชุมบุคลากรประจำเดือนธันวาคม

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-01-15 13:29:22

        วันพฤหัสบดีที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการ จัดการประชุมบุคลากรประจำเดือนธันวาคม เพื่อชี้แจงการปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคมนี้ โดยมี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ฝ่ายวิชาการ และฝ่ายกิจการนักเรียน เพื่อให้การปฏิบัติงานของโรงเรียนในฝ่ายต่างๆ เป็นไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดการประชุมชี้แจงเป็นประจำทุกเดือน