หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักเรียนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เข้าร่วมการแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 11 /2561
นักเรียนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เข้าร่วมการแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 11 /2561

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-10-07 15:27:18

นักเรียนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เข้าร่วมการแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 11 /2561 ผลการแข่งขันนักเรียนกว่า 1000 คน จากทั่วประเทศ  ด.ช.ณัฐดนัย  ยังตรง นักเรียนชั้น ม.3/4 ได้รับรางวัลชมเชย ทุนการศึกษา 1000 บาท พร้อมเกียรติบัตร  และ ด.ช. ธนธรณ เปี่ยมวิไล ชั้น ม.3/1 โครงการภาคภาษาอังกฤษ ได้รับเกียรติบัตรคะแนนผ่านเกณฑ์ โดยมีอาจารย์นวลมรกต ทวีทอง เป็นผู้ฝึกซ้อมและควบคุม


รายงานข่าวโดย อ.นวลมรกต   ทวีทอง