หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การแสดงรำหนุมานจับนางสุพรรณมัจฉา
การแสดงรำหนุมานจับนางสุพรรณมัจฉา

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-10-07 15:27:18

วันศุกร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดพิธีถวายพวงมาลาและราชสดุดี เนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า โดยมีการแสดงรำถวาย ในชื่อชุด รำหนุมานจับนางสุพรรณมัจฉา แสดงโดย ด.ช.มรุพงศ์ กุลสิงห์ และ ด.ญ. ศุภิสรา การุณรังษีวงศ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 จากชมรมนาฏศิลป์ ฝึกซ้อมโดย ผศ.อรวัฒนา เนียมอุทัย