หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > พิธีถวายพวงมาลาและราชสดุดีเนื่องในวันมหาธีราชเจ้า
พิธีถวายพวงมาลาและราชสดุดีเนื่องในวันมหาธีราชเจ้า

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-10-07 15:27:18

วันศุกร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดพิธีถวายพวงมาลาและราชสดุดี เนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธี พร้อมคณะผู้กำกับลูกเสือ ผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ กองลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ กองลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ รวมทั้งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ร่วมถวายราชสดุดี