หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > พ่นยากำจัดยุงเพื่อทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
พ่นยากำจัดยุงเพื่อทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-10-07 15:27:18

วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการ ได้เล็งเห็นสุขอนามัยที่ดีของนักเรียน ได้ให้บริษัทกำจัดยุง มาทำการพ่นยากำจัดยุง เพื่อทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ทั้งในอาคารและนอกอาคาร เป็นประจำทุกเดือน