หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักเรียน ร.ร.สาธิต ได้รับรางวัลชมเชย ในการแข่งขัน SG K-Pop cover dance contest 2018
นักเรียน ร.ร.สาธิต ได้รับรางวัลชมเชย ในการแข่งขัน SG K-Pop cover dance contest 2018

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-10-07 15:27:18

         นักเรียนชั้นม 3 และ 4  ของโรงเรียนสาธิตมหาวิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับรางวัลชมเชย ในการแข่งขัน SG K-Pop cover dance contest ซึ่งมีผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 65 ทีม จัดโดยโรงเรียนเซนต์กราเบรียล ทั้งนี้ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโครงการภาคภาษาอังกฤษ และผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน อาจารย์นวลมรกต  ทวีทอง ผู้ควบคุมทีม ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียน