หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณาจารย์โรงเรียนสาธิตฯ อบรมการใช้สื่อส่งเสริมกระบวนเรียนรู้
คณาจารย์โรงเรียนสาธิตฯ อบรมการใช้สื่อส่งเสริมกระบวนเรียนรู้

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-11-01 16:11:17

            วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการ จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษายุคดิจิทัล" ให้กับคณาจารย์และบุคลากรของโรงเรียนสาธิต โดยวันนี้ เป็นการอบรมการใช้สื่อส่งเสริมกระบวนเรียนรู้