หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณาจารย์และบุคลากรโรงเรียนสาธิตฯ เข้าร่วมอบรมโครงการการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษายุคดิจิทัล
คณาจารย์และบุคลากรโรงเรียนสาธิตฯ เข้าร่วมอบรมโครงการการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษายุคดิจิทัล

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-10-17 18:06:06

           โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษายุคดิจิทัล” ระหว่างวันที่ 1-5 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมพณิชยกุล และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  โดยวันที่ 1 ต.ค. การอบรมเรื่องแนวทางการวิเคราะห์ข้อสอบ โดย อาจารย์ ดร.สุดารัตน์ ศรีมา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  วันที่ 2 ต.ค. เรื่อง Google for Education วันที่ 3 ต.ค. เรื่องการสร้างสื่อ Multimedia for Education ให้แก่อาจารย์และบุคลากรของโรงเรียน ให้มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น เพื่อนำมาใช้สร้างสื่อการเรียนการสอน พัฒนาให้แก่นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ