หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รร.สาธิตจัดโครงการค่ายภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียน ม.1-6 English Program
รร.สาธิตจัดโครงการค่ายภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียน ม.1-6 English Program

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-10-07 15:27:10

        โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) ประจำปีการศึกษา 2561 ณ กาสะลอง รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 (EP) ซึ่งได้จัดเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ในการใช้ภาษาพูด และสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งทำให้นักเรียนมีความสนุกสนานกับการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร โดยในระหว่างวันที่ 18 - 20 ก.ย. 61 เป็นค่ายสำหรับ ม. 1-3 ซึงอาจารย์สุชาติ นิลสำราญจิต รองผู้อำนวยการฝ่ายโครงการภาคภาษาอังกฤษเป็นประธานเปิดค่ายในครั้งนี้และร่วมกิจกรรมกับนักเรียนตลอดทั้งค่ายพร้อมทั้งอาจารย์ที่ปรึกษาของนักเรียนแต่ละระดับชั้น   โดยตอนเช้าวันที่ 18 ก.ย. 61 รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มาร่วมส่งนักเรียนไปค่าย ซึ่งขณะนี้คณะอาจารย์และนักเรียนกำลังเดินทางไปยังค่าย