หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูฯ
ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูฯ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2024-07-11 11:57:54

นพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567 สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย พลตำรวจเอก ดร.ปรุง บุญผดุง นายกสมาคมฯ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม ซึ่งมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี เทียนทองดี ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นอุปนายกสมาคมคนที่ 1 เข้าร่วมการประชุม