หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > More Than Education จัดทดสอบวัดระดับและชิงทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน
More Than Education จัดทดสอบวัดระดับและชิงทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน

ผู้ดูแลเว็บ admin
2024-07-08 16:31:04

วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567 เวลา 15.30 น. More than Education จัดสอบวัดระดับและชิงทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน ใหักับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี เทียนทองดี ผู้อำนวยการ ร่วมให้กำลังใจนักเรียนในการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ซึ่งมีนักเรียนสนใจเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก