หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กิจกรรมส่งเสริมทักษะทางวิชาการ ติววิชาภาษาอังกฤษสำหรับเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย
กิจกรรมส่งเสริมทักษะทางวิชาการ ติววิชาภาษาอังกฤษสำหรับเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย

ผู้ดูแลเว็บ admin
2024-07-08 16:19:40

วันที่ 18 มิถุนายน 2567 ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาฝ่ายมัธยม ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะทางวิชาการ โดยในวันนี้ได้มีการติววิชาภาษาอังกฤษสำหรับเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย โดยมีอาจารย์ศักดิ์ชัย สมเงิน อาจารย์ประจำกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ซึ่งการจัดติวในครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมพณิชยกุล ตั้งแต่เวลา 15.30น. -16.30 น.