หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ โดย บริษัท Discover Education Australia
กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ โดย บริษัท Discover Education Australia

ผู้ดูแลเว็บ admin
2024-07-08 16:13:34

ในวันที่ 18 มิถุนายน 2567เวลา 13.30 - 14.20 น. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ โดย บริษัท Discover Education Australia จำกัด ซึ่งเป็นองค์กรแนะแนวการศึกษาต่อที่ได้รับใบอนุญาตจากประเทศออสเตรเลีย เข้าประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาต่อประเทศออสเตรเลีย ตลอดจนการประชาสัมพันธ์เรื่องทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6