หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กลุ่มวิชาภาษาไทย จัดกิจกรรมการแข่งขัน คัดลายมือ เรียงความ วาดภาพระบายสี ในกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
กลุ่มวิชาภาษาไทย จัดกิจกรรมการแข่งขัน คัดลายมือ เรียงความ วาดภาพระบายสี ในกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2024-07-08 16:00:49

วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2567  กลุ่มวิชาภาษาไทย จัดกิจกรรมการแข่งขัน คัดลายมือ เรียงความ วาดภาพระบายสี  ในกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ภายใตัหัวข้อ ไทย Chic ไทยใช้ ภาษาไทยแบบ Chic Chic