หน้าหลัก > ข่าว > นักเรียนสร้างชื่อเสียง > ขอแสดงความยินดีกับ นางสาว นภสร จั่นจำรัส ม.6/1 (English Program) และ นาย พชร บุญเพชร ม.6/1 (English Program) ได้รับรางวัล BEST OF THE BEST เป็นการนำเสนอผลงานวิจัย (โปสเตอร์)
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาว นภสร จั่นจำรัส ม.6/1 (English Program) และ นาย พชร บุญเพชร ม.6/1 (English Program) ได้รับรางวัล BEST OF THE BEST เป็นการนำเสนอผลงานวิจัย (โปสเตอร์)

ผู้ดูแลเว็บ admin
2024-07-08 11:46:22

ขอแสดงความยินดีกับ  นางสาว นภสร จั่นจำรัส ม.6/1 (English Program) และ นาย พชร บุญเพชร ม.6/1 (English Program)

ได้รับรางวัล BEST OF THE BEST เป็นการนำเสนอผลงานวิจัย (โปสเตอร์) เรื่อง การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ชะลอสุกจากวัสดุชีวภาพ

สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม นำเสนอรูปแบบโปสเตอร์การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต ครั้งที่ 6 (The 6th Suan Dusit National Academic Conference) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2567