หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักเรียน สักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวีฯ
ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักเรียน สักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวีฯ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2024-07-03 14:06:34

รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี เทียนทองดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต นำคณะผู้บริหาร  คณาจารย์ บุคลากร และคณะกรรมการนักเรียน ปี 2567  สักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวีฯ  ในพิธีทำบุญโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2567