หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กิจกรรมส่งเสริมทักษะทางวิชาการ เพื่อเตรียมความพร้อมและติดอาวุธในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา​ตอนปลาย โดยอาจารย์ ดร.อำพล ใจรักษ์
กิจกรรมส่งเสริมทักษะทางวิชาการ เพื่อเตรียมความพร้อมและติดอาวุธในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา​ตอนปลาย โดยอาจารย์ ดร.อำพล ใจรักษ์

ผู้ดูแลเว็บ admin
2024-07-03 13:43:32

ในวันที่ 11 มิถุนายน 2567 ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาฝ่ายมัธยม ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะทางวิชาการ เพื่อเตรียมความพร้อมและติดอาวุธในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในวันนี้ได้มีการติววิชาฟิสิกส์ซึ่งได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.อำพล ใจรักษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนัชยศ จำปาหวาย เป็นผู้ประสานงานเชิญวิทยากร การจัดติวในครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมพณิชยกุล ตั้งแต่เวลา 15.30น. -17.00 น.