หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอแสดงความยินดี ดร.บัวลักษณ์ เพชรงาม อาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ที่ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย เรื่อง "The Use of Multiple Intelligence Enhanced Techniques and Role-Playing Activities Facilitates Rapid Success for Speaking and Sch
ขอแสดงความยินดี ดร.บัวลักษณ์ เพชรงาม อาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ที่ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย เรื่อง "The Use of Multiple Intelligence Enhanced Techniques and Role-Playing Activities Facilitates Rapid Success for Speaking and Sch

ผู้ดูแลเว็บ admin
2024-07-03 13:24:39

ขอแสดงความยินดี ดร.บัวลักษณ์ เพชรงาม อาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ที่ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย เรื่อง "The Use of Multiple Intelligence Enhanced Techniques and Role-Playing Activities Facilitates Rapid Success for Speaking and School Study"