หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมบุคลากรโรงเรียนประจำเดือนมิถุนายน
ประชุมบุคลากรโรงเรียนประจำเดือนมิถุนายน

ผู้ดูแลเว็บ admin
2024-07-03 12:22:37

วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567 เวลา 16.00 น. ประชุมบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ ห้องประชุมพณิชยกุล อาคาร 14 ชั้น 4 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี เทียนทองดี ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการประชุม เพื่อชี้แจงแนวทางปฏิบัติงานประจำเดือนมิถุนายน และกำหนดการต่างๆ ของโรงเรียน ให้แก่บุคลากรได้รับทราบ