หน้าหลัก > ข่าว > แนะแนวการศึกษา/ทุนการศึกษา > จกรรมแนะแนวทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยเอพียู ประเทศญี่ปุ่น สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
จกรรมแนะแนวทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยเอพียู ประเทศญี่ปุ่น สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ผู้ดูแลเว็บ admin
2024-06-11 23:48:41

ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมแนะแนวทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยเอพียู ประเทศญี่ปุ่น สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เท่านั้น ในวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2567 เวลา 10.10 - 11.00 น. ณ ห้องประชุมพณิชยกุล

ข่าว : อาจารย์พชร วังมี