หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ admin
2024-07-03 12:19:51

วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญฤดี อุดมผล รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี เทียนทองดี ผู้อำนวยการ พร้อมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ให้การต้อนรับ และชี้แจงแนวทางการปฏิบัติการฝึกที่โรงเรียนสาธิต