หน้าหลัก > ข่าว > ตีพิมพ์/นำเสนอ บทความวิจัย > อาจารย์ณัฐวุฒิ จิโนวัฒน์ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์เผยแพร่บทความ “เรื่อง Fostering Critical Writing Excellence: Leveraging Google Gemini and Collaborative Online Writing with Google Docs” โดยบทความนี้จะได้รับการตีพิมพ์ในรูปแบบ “Book Chapter"
อาจารย์ณัฐวุฒิ จิโนวัฒน์ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์เผยแพร่บทความ “เรื่อง Fostering Critical Writing Excellence: Leveraging Google Gemini and Collaborative Online Writing with Google Docs” โดยบทความนี้จะได้รับการตีพิมพ์ในรูปแบบ “Book Chapter"

ผู้ดูแลเว็บ admin
2024-06-11 23:34:59

ขอแสดงความยินดีแด่ อาจารย์ณัฐวุฒิ จิโนวัฒน์  ในการพัฒนาการเรียนการสอนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วนการนำเทคโนโลยีนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ Google Gemini ร่วมกับการเเขียนร่วมกันออนไลน์บน Google Docs มาพัฒนาทักษะการเขียนเชิงวิพากษ์

ซึ่งได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์เผยแพร่บทความ “เรื่อง Fostering Critical Writing Excellence: Leveraging Google Gemini and Collaborative Online Writing with Google Docs” โดยบทความนี้จะได้รับการตีพิมพ์ในรูปแบบ “Book Chapter"