หน้าหลัก > ข่าว > นักเรียนสร้างชื่อเสียง > ขอแสดงความยินดีกับ นายธนาภัทร จำรัสฉาย นักเรียน ม.6/2 โครงการภาคภาษาอังกฤษ ผู้ชนะการประกวดรางวัลชนะเลิศ ประเภทร้องเพลงประกอบดนตรีตามเพลง "ด้วยลมหายใจที่ไร้มลทิน"
ขอแสดงความยินดีกับ นายธนาภัทร จำรัสฉาย นักเรียน ม.6/2 โครงการภาคภาษาอังกฤษ ผู้ชนะการประกวดรางวัลชนะเลิศ ประเภทร้องเพลงประกอบดนตรีตามเพลง "ด้วยลมหายใจที่ไร้มลทิน"

ผู้ดูแลเว็บ admin
2024-06-11 23:15:33

ขอแสดงความยินดีกับ นายธนาภัทร จำรัสฉาย นักเรียน ม.6/2 โครงการภาคภาษาอังกฤษ ผู้ชนะการประกวดรางวัลชนะเลิศ ประเภทร้องเพลงประกอบดนตรีตามเพลง "ด้วยลมหายใจที่ไร้มลทิน" ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.) (ประเภทหมู่) ตามโครงการ "ลมหายใจไร้มลทิน" ประจำปี 2566


ข่าว : อาจารย์นวลมรกต ทวีทอง