หน้าหลัก > ข่าว > นักเรียนสร้างชื่อเสียง > ขอแสดงความยินดีกับนางสาว ไปรยา ตัน ม. 6/2 โครงการภาคภาษาอังกฤษ English Program ที่ได้รับการคัดเลือก ให้เข้าศึกษาต่อและรับทุนเรียนฟรี 100% มหาวิทยาลัยหยวนจื่อ ไต้หวัน
ขอแสดงความยินดีกับนางสาว ไปรยา ตัน ม. 6/2 โครงการภาคภาษาอังกฤษ English Program ที่ได้รับการคัดเลือก ให้เข้าศึกษาต่อและรับทุนเรียนฟรี 100% มหาวิทยาลัยหยวนจื่อ ไต้หวัน

ผู้ดูแลเว็บ admin
2024-06-11 23:09:01

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีกับนางสาว ไปรยา ตัน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีการศึกษา 2566 ห้องม. 6/2 โครงการภาคภาษาอังกฤษ English Program ที่ได้รับการคัดเลือก ให้เข้าศึกษาต่อและรับทุนเรียนฟรี 100% เต็มจำนวน เข้าศึกษาต่อสาขา ยุทธศาสตร์ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร คณะ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหยวนจื่อ ไต้หวัน ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยมีความสัมพันธ์อันดีและมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มาอย่างต่อเนื่องกว่า 7 ปี

ข่าว : อาจารย์นวลมรกต ทวีทอง