หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > "สวนสุนันทาพัสตราภรณ์" ประจำปี ๒๕๖๗
"สวนสุนันทาพัสตราภรณ์" ประจำปี ๒๕๖๗

ผู้ดูแลเว็บ admin
2024-06-25 14:45:46

บุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา แต่งกายด้วยชุดผ้าไทย 

"สวนสุนันทาพัสตราภรณ์" ประจำปี ๒๕๖๗ 

ภายใต้โครงการพัฒนาเอกลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อรณรงค์การแต่งกายด้วยชุดไทย และส่งเสริมค่านิยมด้านรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนนธรมไทยอันดีงาม