หน้าหลัก > ข่าว > นักเรียนสร้างชื่อเสียง > ขอแสดงความชื่นชมกับ เด็กหญิงรินรดา โหเทพา (น้องมิ้นท์)​ ระดับชั้นมัธยมศึกษา​ปีที่ 3/5 ได้เข้าร่วมการเเสดงเต้นการกุศลงาน Legs4Legs ของชมรมเต้นโรงเรียนนานาชาติ ISB เพื่อนำรายได้มอบให้มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ขอแสดงความชื่นชมกับ เด็กหญิงรินรดา โหเทพา (น้องมิ้นท์)​ ระดับชั้นมัธยมศึกษา​ปีที่ 3/5 ได้เข้าร่วมการเเสดงเต้นการกุศลงาน Legs4Legs ของชมรมเต้นโรงเรียนนานาชาติ ISB เพื่อนำรายได้มอบให้มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ผู้ดูแลเว็บ admin
2024-06-11 23:00:53

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาราชภัฏสวนสุนันทาขอแสดงความชื่นชมกับ

เด็กหญิงรินรดา โหเทพา (น้องมิ้นท์) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5 

ได้เข้าร่วมการเเสดงเต้นการกุศลงาน Legs4Legs ของชมรมเต้นโรงเรียนนานาชาติ ISB เพื่อนำรายได้มอบให้มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี