หน้าหลัก > ข่าว > แนะแนวการศึกษา/ทุนการศึกษา > เปิดรับสมัครแล้ววันนี้‼️ ทุนค่าโครงการเต็มจำนวน โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ 1 ปีการศึกษา พ.ศ.2568 - 2569
เปิดรับสมัครแล้ววันนี้‼️ ทุนค่าโครงการเต็มจำนวน โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ 1 ปีการศึกษา พ.ศ.2568 - 2569

ผู้ดูแลเว็บ admin
2024-06-05 22:47:13

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ ทุนค่าโครงการเต็มจำนวน โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ 1 ปีการศึกษา พ.ศ.2568 - 2569

สอบชิงทุนพร้อมกันทั่วประเทศ 

 วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 - 12.00 น.

โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมเอ็นจีเนียส ได้เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้พัฒนาศักยภาพในการใช้ภาษาอังกฤษนอกจากนี้นักเรียนทุนแลกเปลี่ยนจะมีโอกาสเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศนั้นๆอีกด้วย 

ทุนค่าโครงการเต็มจำนวน จำนวน  2  ทุน

 ทุนยุวทูตเอ็นจีเเนียส ประเทศสหรัฐอเมริกา     มูลค่า 499,000 บาท

 ทุนยุวทูตเอ็นจีเเนียส ประเทศฝรั่งเศส             มูลค่า 449,000 บาท

ทุนยุวทูต Engenius Ambassador 2025 จำนวน  2  ทุน

ทุนยุวทูต Engenius Ambassador 2025       มูลค่า 100,000 บาท

และเรายังมีทุนสมทบประเทศอื่นๆ ให้น้องๆ เลือกอีกมากมายมากกว่า 10 ประเทศ เช่น  แคนาดา อังกฤษ ฝรั่งเศส อิตาลี สเปน เดนมาร์ก ฟินแลนด์ เยอรมัน อาร์เจนตินา เป็นต้น 

 คุณสมบัติผู้สมัคร 

เป็นนักเรียนชั้น ม.2 - ม.5 มีอายุระหว่าง 14-17 ปี 

 มีผลการเรียนเกรดเฉลี่ยรวม 2.00 ขึ้นไป 

 มีความสนใจด้านภาษาและวัฒนธรรมของประเทศที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ 

 มีความประพฤติและพร้อมที่จะปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมของประเทศที่เข้าร่วมโครงการ 

 รายละเอียดทุนโครงการ : https://www.engenius.co.th/wp-content/uploads/2024/04/เอกสาร-Year-Program-รุ่นที่-8-2025-2026.pdf

 ลิ้งค์สมัครสอบทุน : https://www.engenius.co.th/2023-registration-long.../

Line Official : https://lin.ee/De6veaW

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อเจ้าหน้าที่

Hotline 1: 062-774-1668

Hotline 2: 085-503-6522 

Hotline 3: 095-057-8844 

Hotline 4: 061-887-4004 

Hotline 5: 062-010-9009 

Hotline 6: 095-045-2424

Hotline 7: 094-891-7878